English-Azerbaijani [explanatory] Dictionary of Computer Terms

(3rd edition, developed and supplemented)

[last updated: 8 march, 2021]

Author: Mammadli Rafig
App p
owered by: Emin Huseynov
The vocabulary is published in accordance with decree N T.4, dated May 25, 2015, of the Terminology Commission of the Cabinet of Ministers of Azerbaijan Republic.
About
This dictionary provides translations in English and Azerbaijani of words, expressions and terms of art frequently used in the Internet, Information Technology and Communication fields.
The 10,250 words presented here were selected from among 60,000 words and expressions most used by leaders and professionals in the fields of computer and information technology. The dictionary is explanatory and educational, and intended for secondary school students, teachers and users of computer technology.
It is also very useful for people who participate in social networks, as it presents terms commonly used on Facebook, Twitter and in chat programs. Photoshop, Corel amateurs and professionals will al-so find the dictionary useful, as it elucidates terms collected from graphics programs.

* * *

İngiliscə-Azərbaycanca [izahlı] kompüter terminləri lüğəti

(işlənmiş və əlavələr olunmuş 3-cü nəşr)

[son dəyişiklik olunub: 8 mart, 2021]

Tərtib edən: Rafiq Məmmədli >> +99450/213-56-30
Proqram əlavəsini hazırlayan: Emin Hüseynov

Lüğət Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyasının T.4 saylı, 25 may 2015-ci il tarixli qərarı ilə nəşr olunur.
Lüğət haqqında
Sahəyə aid 60 minə yaxın termindən seçilən 10 min 250-dən artıq ən çox rastgəlinən, gündəlik istifadə olunan, kompüterdə çalışanların bilməsi vacib olan sözlər-dən ibarət bu lüğət izahlıdır və öyrətmə funksiyası daşıyır.
Lüğət smartfon və sosial şəbəkə istifadəçiləri üçün də faydalıdır: Facebook, Twitter, messencer və çət proqramlarına aid ən aktual terminlər də buraya əlavə olunub.
Lüğətdə ən vacib Photoshop, Corel kimi qrafiki proqram terminlərinə [nəşr.] də xeyli yer ayrılıb.

Şərti işarələr, ixtisarlar

[...] – termini və ya fikri tamamlayan əlavə şəkilçi, söz və ya cümlələr.
|| – eyni sözün həm isim, həm feil formalarını göstərən şərti işarə, həmçinin omonimlər.
1), 2), 3) və s. – sözün və ya ifadənin fərqli mənaları [bəzən omonimlər].
a), b), c) və s. – sözün və ya ifadənin müxtəlif açmaları.
alm. – almanca.
ant: – antonimlər.
ÇYK – çin, yapon və koreya.
ds. – digispeak – çət-forumlarda, SMS-lərdə və e-mail-də işlədilən qısaldılmış kəlmələr.
EHM – Elektron Hesablama Maşın[lar]ı.
ƏS – əməliyyat sistemi.
fb. – Facebook və b. sosial şəbəkələrə aid terminlər.
həmç. – həmçinin.
I), II), III) və s. – omonimlər.
ing. – ingiliscə.
kibern. – kibernetikaya aid termin.
lat. – latın dilində.
məs. – məsələn.
micr. – Microsoft language portalın versiyası.
MS = Micr. – Microsoft.
nəşr. – qrafik [nəşriyyat işləri üçün] proqramlarda [redaktorlarda] işlənən alət və ya hər hansı proses.
OYQ – Operativ Yaddaş Qurğusu.
pl. – plural – sözün cəm şəkli.
sl. – slenq. Qeyri-formal nitq. Jarqon.
syn: – sinonimlər.
yun. – yunanca.

 YER Hostinq